Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
 
 
 

Υπηρεσίες

 
 
Η Δικηγόρος, Αστικολόγος, Εργατολόγος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα παρέχει:

  • Εργατικά - συνταξιοδοτικά: κατώτατοι μισθοί - ημερομίσθια, αποζημιώσεις επί άκυρης απόλυσης - συνταξιοδότησης, διεκδίκηση μισθών υπερημερίας, υπερωρίες, συνταξιοδοτικά θέματα.
  • Κληρονομικά: ακυρώσεις διαθηκών, αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, διεκδίκηση κληρονομικών πραγμάτων.
 
 
 
Δικηγόρος - Εργατολόγος - Αστικολόγος Μαστοράκη Μαρία
 
 
 
 
  • Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία γονέων και τέκνων, αναγνώριση πατρότητας.
  • Εμπράγματο Δίκαιο: χρησικτησία, διεκδίκηση καταπατηθέντων ακινήτων, ρύθμιση θεμάτων μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων.
  • Τροχαία Ατυχήματα: αποζημιώσεις, ποινική αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος.
  • Συμβόλαια: έλεγχος τίτλων, παραστάσεις σε συμβόλαια.
  • Διοικητικό Δίκαιο: προσφυγές – αγωγές ασφαλισμένων – εργαζομένων στο Δημόσιο.
  • Εμπορικό Δίκαιο: διεκδίκηση αποζημίωσης από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, ακάλυπτες επιταγές, καταστατικά εταιρειών, πτωχεύσεις.
  • Ειδικές διαδικασίες: απαλλοτριώσεις, μισθώσεις εμπορικές και κατοικίας, δικαστικές συμπαραστάσεις, υιοθεσίες, νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
  • Ποινικό Δίκαιο: μηνύσεις, υπομνήματα, προσφυγές κατά την προανάκριση, παραστάσεις στα Ποινικά Δικαστήρια.