Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη στην Αθήνα
 
 
 
 

Δικηγόρος Μαρία Μαστοράκη

 

Εργατολόγος – Αστικολόγος, Ειδικεύεται στα Εργατικά Ατυχήματα - Αποζημιώσεις - Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικό στη Πράξη - Τροχαία Ατυχήματα

 
 
Η Δικηγόρος, Εργατολόγος - Αστικολόγος Μαρία Μαστοράκη έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία και νομική συμβουλευτική από το έτος 1984. Ειδικεύεται επίσης στο Οικογενειακό, το Κληρονομικό, το Ενοχικό και το Εμπράγματο Δίκαιο.

Έχει μεγάλη εμπειρία στα Τροχαία Ατυχήματα, τις Απαλλοτριώσεις τη Δικαστική Συμπαράσταση, στο Διοικητικό Δίκαιο.
Επίσης ειδικεύεται στα θέματα τα σχετικά με τη νομοθεσία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τις συνθήκες των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας, διαδικασία πρόσληψης βάσει του νόμου 1648, διαδικασία πρόωρης συνταξιοδότησης και έχει εκπροσωπήσει ένα μεγάλο αριθμό κινητικά αναπήρων εργαζομένων ή που φιλοξενούνται στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α).
 
 
 
Δικηγόρος - Εργατολόγος - Αστικολόγος Μαστοράκη Μαρία
 
 
 
 
Έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τα κέντρα Σπαστικών Παιδιών που εδρεύουν στην Αττική με αντικείμενο τη ρύθμιση κληρονομικών υποθέσεων, μισθώσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπών συναφών θεμάτων.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια με θέματα γύρω από τη «κοινωνική ασφάλιση», τις «επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά», «ναρκωτικά και εγκληματικότητα», την «παράνομη βία με επιπτώσεις στη σύγχρονη κοινωνία» «Η αντιμετώπιση των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας – σχετική νομοθεσία».

Ομιλεί και γράφει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Χόμπι της η μουσική και τα σπορ.